AKU-center Ejegod

Viften

Skilt til viften

Viften er et aktivitets- og samværstilbud primært for ældre og brugere, der trives bedst i et roligt og struktureret tilbud, der tilpasses den enkelte brugers ressourcer.  Viftens dagligdag er desuden struktureret til at kunne favne brugere med begyndende demens. Brugergruppen er fra 45 til 74 år og primært §104 tilbud.

Hverdagen tilrettelægges med fokus på den enkeltes kompetencer og ressourcer, hvor vi tilbyder aktiviteter, der fremmer og/eller vedligeholder den enkeltes fysiske og kognitive færdigheder. Brugerne har forskellig formåen, og derfor tilbydes brugerne differentierede tilbud.

Det sociale samvær har høj prioritet, hvor vi skaber dialog med hinanden, spiller spil i grupper og har fokus på at hjælpe hinanden og respektere hinandens udfordringer. Men Viften er også et værksted, hvor brugere oftest søger roen på værkstedet og fravælger at holde pause på tværs af huset. De brugere, der imidlertid fungerer godt i det større fællesskab, har rig mulighed for at søge brugere fra andre værksteder i pauserne. Derudover er der aktiviteter på tværs af huset, som brugere fra Viften deltager i, fx musik og bowling. 

På Viften er der bl.a. mulighed for at sy, knytte, lave perler, tegne og spille spil.  Indimellem bager vi og bruger tid på at finde bageopskrifter sammen. Vi lytter til musik og samtaler om alt mellem himmel og jord, alt efter hvad der lige rører sig hos den enkelte. Vi kan læse højt fra artikler og snakke om billederne fra Viftens ugeblade og aviser.

Vi bruger udearealet til at stimulere vores sanser - og plukker fx blomster til vores værksted, smager på bær eller tomater og dufter til blomster, får lidt luft og møder andre brugere og personaler i rolige omgivelser. Indimellem drikker vi også kaffe udenfor, ligesom vi også er glade for at tage på ture ud af huset med vores bus, fx på cafebesøg eller bare ud i det blå.

Vi arbejder desuden med sansestimulering for at styrke brugerne i at håndtere dagens udfordringer og derved bedre at kunne deltage i de øvrige aktiviteter.