AKU-center Ejegod

Ungegruppen

Ungegruppen er for unge i alderen 18-30 år, der har brug for støtte i overgangen fra ung til voksen.

I ungegruppen er der fokus på at udvikle de unges kompetencer gennem daglige opgaver og aktiviteter og på at skabe meningsfulde relationer mellem de unge. Der arbejdes derfor med ADL, almen dannelse, personlig indsigt og selvforståelse, identitet, selvstændighed mm - alt sammen elementer, der knytter sig til livet som ung. Her arbejder vi ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme og med afsæt i de kompetencer og vanskeligheder, den enkelte har. 

Derudover fokuserer vi i Ungegruppen på at skabe et ungdomsmiljø og tilbud om samværsformer og oplevelser, der optager de unge - så dagligdagen på Ejegod kan tilbyde et godt ungdomsliv sammen med ligesindede med fælles interesser. Fx laver vi aktiviteter som:

  • Købe ind, lave mad
  • Ture ud af huset
  • Samspil i musik, karaoke, diskotek, dans
  • Wellness, aerobic, bowling
  • Film og hygge

Vi har en fast struktur for ugen. Hver dag starter med et morgenmøde, hvor vi taler om dagens aktiviteter og valgmuligheder. Senere mødes vi til en fælles kaffepause samt spiser frokost sammen. Vi har desuden et ugentligt møde, hvor vi taler om, hvordan det går i Ungegruppen, og hvad vi skal lave i ugens løb.