AKU-center Ejegod

Brugerråd

På Ejegod har vi også et Brugerråd, som skal sikre brugerne medbestemmelse og medindflydelse i forhold til emner, der har med tilbuddets indhold at gøre. Det er en mulighed for alle brugere for at blive hørt og taget alvorligt. 

Brugerrådet repræsenterer alle brugerne på Ejegod og består af en repræsentant fra hvert værksted og en suppleant samt to repræsentanter fra personalegruppen. Brugerrådets medlemmer og suppleanter vælges blandt brugerne på Ejegod for et år ad gangen, mens repræsentanter for personalegruppen vælges for to år ad gangen. 

Brugerrådets opgaver

  • Planlægger, igangsætter og udfører en række aktiviteter ifm. afvikling af traditioner, højtider og arrangementer 
  • Udvælger og beslutter evt. menu ud fra køkkenets tre menuforslag
  • Inddrages ved ansættelse af personale og nye politikker, fx kostpolitik
  • Repræsentant for brugerrådet og ledelse byder velkommen ved arrangementer
  • Deltager evt. ved rundvisning i huset
  • Har fokus på brugernes trivsel på Ejegod

Brugerrådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Alle økonomiske spørgsmål foregår i dialog med ledelsen.

Møder

Der afholdes brugerrådsmøde hver 14. dag med en fast dagsorden og efterfølgende udarbejdelse af referat, som rundsendes til alle værksteder umiddelbart efter mødets afholdelse. 

Alle brugere har mulighed for at komme med forslag til dagsorden eller ideer til aktiviteter eller lign. Til formålet har vi en bakke ved skranken på forkontoret, hvor forslag - som brugerne selv har skrevet eller fået hjælp til at skrive - kan lægges, så de kan tages med på det kommende brugerrådsmøde.

Personalerepræsentanterne yder støtte til brugerrådet i form af sekretærhjælp, koordinering og assistance ift. oplæg til fællesmøder mm.