AKU-center Ejegod

For fagfolk

På Ejegod tilbyder vi beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Er du sagsbehandler eller vejleder for brugere i §103 eller 104, kan du finde information om  målgruppe, ydelser og takster på tilbudsportalen.  Der føres løbende tilsyn med vores tilbud på Ejegod og du kan også læse seneste rapport fra socialtilsynet på tilbudsportalen.

Vi følger i øvrigt Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarter som du kan læse mere om på nedenstående to link.  

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for § 104 

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for § 103

Paragraf