AKU-center Ejegod
Social service
Spiren

For fagfolk

Vi samarbejder med flere forskellige kommuner om §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværstilbud og understøtter de kommunale fagfolks arbejde bedst muligt. Derfor er vi i tæt dialog med kommunens handicapenhed i alle faser af den enkelte brugers indsats.

Det gælder både ved valg af tilbud, ved opstarten hos os, løbende under indsatsen via statusrapporter og opfølgende møder samt ved eventuelle overgange - fx fra beskyttet beskæftigelse til et aktivitets- og samværstilbud eller omvendt. 

Herudover arbejder vi professionelt med mål og delmål med afsæt i kommunens individuelt fastsatte mål for den enkelte og dokumenterer løbende brugerens målopfyldelse og går i dialog med sagsbehandleren, hvis der er behov for justeringer. Desuden deltager vi i jævnlige samarbejds- og statusmøder for at sikre det gode samarbejde.  

Vi er optaget af at skabe en god og meningsfuld hverdag med så meget læring og udvikling for den enkelte som muligt, men også at skabe de bedste rammer for brugerens liv uden for vores  tilbud. 

Er du sagsbehandler eller vejleder for brugere i §103 eller §104, kan du finde mere information om målgrupper, ydelser og takster på Tilbudsportalen, ligesom du også kan læse den seneste tilsynsrapport fra socialtilsynet på Tilbudsportalen. 

Ønsker du at vide mere om vores tilbud på Ejegod, er du velkommen til at kontakte Malene Olsen, Daglig leder, på tlf. 61 99 32 19.


Nyheder