AKU-center Ejegod

Faglige metoder

Vi arbejder ud fra evidensbaserede pædagogiske teorier og praksisser, hvor vi arbejder med den anerkendende tilgang med udgangspunkt i det individuelle menneskes motivation, potentiale og ønsker. Vi har et ressourcefokuseret og anerkendende miljø, hvor dialog og gensidig respekt er en selvfølge, og hvor vi lægger vægt på at skabe gode relationer, tryghed og trivsel samt læring.

Vi arbejder primært med relations- og strukturpædagogiske tilgange, der kompenserer for den enkeltes begrænsninger. Det er vigtigt at møde brugeren dér, hvor han eller hun er i livet lige nu – eller i dag - og tilrettelægge og tilpasse dagligdagen og opgaverne ud fra den enkeltes behov og støttebehov.

Vi anvender forskellige pædagogiske metoder og hjælpemidler, bl.a.:

  • Neuropædagogik
  • Strukturpædagogik - hvem, hvad, hvor, hvornår, hvor længe og hvorfor
  • Sansemotorik og sansestimulerende aktiviteter og redskaber
  • Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)
  • Tegn til tale
  • Visualisering - fx billeder, piktogrammer eller ure til at illustrere tid
  • Afskærmning og indretning af fysisk miljø