AKU-center Ejegod
Social service

Aktivitets- og samværstilbud

På Ejegod tilbyder vi et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 for voksne brugere med betydelig begrænset funktionsevne, primært pga. udviklingshæmning, der har fået tilkendt førtidspension og ønsker at være en del af et socialt fællesskab. Afhængig af den enkelte brugers funktionsniveau og interesser er der mulighed for at vælge mellem otte forskellige værksteder.

På tre af værkstederne - service, køkken og udehold - tilbyder vi både et socialt fællesskab og lettere arbejdsopgaver, hvor brugerne kan udfolde sig og udvikle sig sammen med andre samt deltage i sociale aktiviteter. Det betyder, at nogle bruger en del tid på arbejdsopgaver og har en stærk arbejdsidentitet. 

På de øvrige værksteder har vi primært fokus på samvær, fællesskab, kommunikation, sansestimulering og på aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle og/eller vedligeholde kompetencer.  

Uanset funktionsniveau og graden af deltagelse i opgaver og aktiviteter er formålet at tilbyde en meningsfuld hverdag i trygge rammer, hvor alle er en del af fællesskabet og oplever, at de har en hyggelig hverdag, hvor de kan knytte venskaber. Både internt på det enkelte værksted og på tværs af de øvrige værksteder.

Derved er det muligt både at indgå i det lille nære fællesskab og sociale liv på eget værksted og samtidig være en del af et større fællesskab på Ejegod sammen med brugere med et højere funktionsniveau. Det betyder også, at brugere i aktivitets- og samværstilbuddet med et større udviklingspotentiale har mulighed for at overgå til et andet værksted, evt. som beskyttet medarbejder, hvis de har kompetencer og interesse for det.

Hverdagen er præget af struktur og forudsigelighed, som giver et trygt miljø for den enkelte og dermed plads til at udvikle sig og danne sociale relationer.

Værkstederne på Ejegod drives af pædagogisk personale, der både står for drift af arbejdsopgaverne, igangsættelse af sociale aktiviteter og for at sikre en god hverdag med trivsel for alle.

Ønsker du at vide mere om vores aktivitets- og samværstilbud på Ejegod, så kom på besøg eller i praktik for at se, hvordan en hverdag foregår. Vi glæder os til at møde dig!


Nyheder