AKU-center Ejegod
Social service
Ejegod have.jpg

Beskyttet beskæftigelse

På Ejegod tilbyder vi beskyttet beskæftigelse for mennesker med begrænset funktionsevne, der har fået tilkendt førtidspension og ønsker at være en del af et arbejdsfællesskab og et aktivt socialt liv - som også rækker ud over arbejdet. Det kræver kompetencer og både fysisk og psykisk mestring. 

Derfor er vores tilbud helhedsorienteret og bygget op omkring fire grundsten, der ud over arbejdsliv fokuserer på det sociale liv, sundhed og den enkeltes kompetencer. De fire grundsten bidrager hver især til at skabe læring, en meningsfuld hverdag med livskvalitet og så selvstændig en livsførelse som muligt.

  • Arbejdsliv 
  • Socialt liv 
  • Sundhed 
  • Kompetencer

Omdrejningspunktet for vores beskyttet beskæftigelse er forskellige værksteder med pædagogisk personale, som man som beskyttet medarbejder kan deltage i.

Værkstederne minder om rigtige arbejdspladser og giver de beskyttede medarbejdere et arbejdsfællesskab og en meningsfuld hverdag i trygge rammer, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Samtidig bliver man en del af et aktivt socialt liv og en hyggelig og sjov hverdag, hvor der er rig mulighed for at knytte venskaber – både internt på sit eget værksted og på tværs af værkstederne.

Vores værksteder beskæftiger hver 5-10 beskyttede medarbejdere og tilbyder en række forskellige arbejdsopgaver. Det betyder, at der altid er et værksted, der passer til den enkeltes interesser, samt opgaver, der kan tilpasses den enkeltes funktionsniveau – og justeres i takt med, at man dygtiggør sig.

Vores beskyttede medarbejdere har typisk udviklingshæmning, evt. kombineret med psykiske lidelser.


Nyheder