AKU-center Ejegod

Kompetencer

Udvikling og/eller vedligeholdelse af personlige og sociale kompetencer er det fjerde ben i vores indsats, hvor målet er, at vores beskyttede medarbejdere opnår så selvstændig en livsførelse som muligt – og ikke mindst at de udvikler et positivt syn på sig selv og derved øger deres selvværd.

Derfor arbejder vi med en række aktiviteter – udover den arbejdsrelaterede læring på værkstederne – der sætter skub i udvikling af personlige og sociale kompetencer, og som understøtter vedligeholdelse af eksisterende kompetencer.

Arbejdet foregår dels med afsæt i de individuelle målsætninger, der sættes for hver beskyttet medarbejder – hvor alt fra typiske ADL punkter som selvtransport og jævnligt bad til sociale spilleregler som det at tale pænt til andre, lære at sige fra på en god måde, vente på sin tur eller lytte til andre kan være i fokus.

Herudover arbejder vi med aktiviteter og interesseområder, der skaber både glæde og giver succesoplevelser for derved at booste selvværdet og motivationen for endnu mere læring. Det kan fx være et særligt ansvar i køkkenet eller arbejdet på udeholdet med bl.a. gartneriopgaver og vedligeholdelse, hvor der er mulighed for fordybelse og opnå synlige resultater. Det skaber stolthed at se sit arbejde tydeliggjort både for sig selv og andre.