AKU-center Ejegod

Socialt liv

Gode og sjove oplevelser sammen med andre, at være en del af et socialt fællesskab og have følelsen af at være vigtig for andre er afgørende for menneskers livskvalitet – og for at udvikle sociale kompetencer. Derfor er fællesskab og sociale aktiviteter også et vigtigt omdrejningspunkt i vores beskyttet beskæftigelse.

Det afspejler sig både i vores hverdag, hvor vi hver dag har fællesspisning i kantinen og faste kaffepauser på værkstederne, ligesom vi også har ugentlige idrætsaktiviteter. Vi gør også et stort nummer ud af at fejre fødselsdage og jubilæer for at sætte den enkelte i centrum.

Derudover har vi mange udflugter ud af huset, både store udflugter for alle og i mindre grupper for et eller enkelte værksteder. Udflugterne kan fx gå til Bakken, Bonbon-land, Sommerland Sjælland eller Andelslandsbyen Nyvang. Vi deltager også i sportsarrangementer på tværs af beskyttede tilbud samt har gode samarbejder med lokale aktører. 

Det sociale liv viser sig også ved vores mange gode traditioner. Vi holder bl.a. jul med gløgg og æbleskiver, julefrokost og sommerfest og tager på en årlig skovtur.