AKU-center Ejegod

Arbejdsliv

Arbejdslivet er det helt centrale i vores tilbud og dét, der skaber sammenhæng, mening og et fællesskab for vores beskyttede medarbejdere. Det er på værkstederne, der bliver skabt en genkendelig struktur i hverdagen, og hvor den beskyttede medarbejder kender sine opgaver, sine kolleger og fagpersonalet.

Her føler man en forpligtelse over for hinanden og oplever at være vigtig både for produktionen og for fællesskabet. Det skaber tryghed og samhørighed og en god hverdag med mening.

Som beskyttet medarbejder har man også mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig inden for værkstedernes specifikke opgaver og fagområder, hvor opgaverne bliver tilpasset den enkeltes funktionsniveau og med den nødvendige grad af støtte. Mange føler en stor stolthed over deres arbejde og har en stærk arbejdsidentitet.

Vi gør os umage med at skabe så virkelighedsnære værksteder som muligt, så de minder om rigtige arbejdspladser med almindelige normer for rettigheder, forpligtelser og adfærd. Det gælder fx ift. samarbejde, kvalitet i opgaverne, adfærd over for hinanden, pausekultur, mødestabilitet mm.