AKU-center Ejegod
Social service
Ejegods nye sansehave

Værksteder

Vi har otte forskellige værksteder, som tilbyder aktiviteter, socialt samvær og arbejdsopgaver, der dækker brugernes alsidige interesser og meget forskellige funktionsniveauer.

En del værksteder har aktiviteter primært rettet mod brugere i aktivitets- og samværstilbud (§104) med behov for en høj grad af støtte – og for nogles vedkommende også pleje og hjælp til de basale behov. Her er hvert værksted indrettet og aktiviteterne tilrettelagt specifikt til de respektive målgrupper med fokus på både livskvalitet og læring.

Andre værksteder beskæftiger medarbejdere i beskyttet beskæftigelse (§103) med et højere funktionsniveau, som deltager i konkrete arbejdsopgaver. Her fungerer værkstederne som arbejdspladser, hvor de beskyttede medarbejdere kan lære at være på en arbejdsplads og opleve det sociale fællesskab og den stolthed, der er forbundet med at gå på arbejde. Den enkelte har desuden mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig inden for specifikke fagområder.

Arbejdet på værkstederne er således også pædagogiske læringsforløb, hvor brugerne kan udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

Vi har følgende værksteder:

  • Ungegruppen
  • Udehold
  • Musikværksted
  • Kreativt værksted
  • Køkken
  • Sanseværksted
  • Viften
  • Spiren 

Nyheder