AKU-center Ejegod

Udeholdet 

Skilt på blomst

På Udeholdet tilbyder vi mennesker mellem 18 og 65 år med nedsat funktionsevne beskæftigelse efter servicelovens §103 og §104. Arbejdet foregår hovedsageligt i haven og i vores drivhus. I haven har vi masser at se til hver eneste dag. Vi slår græs, klipper hæk, fælder træer, saver brænde, vander blomster og passer vores drivhus med mange forskellige blomster, planter og grøntsager.

Vi bruger kroppen og sanserne i det daglige arbejde med hænderne og duftene fra urter og blomster. Hvis vejret er rigtig dårligt, kan vi være indendørs, hvor vi planlægger havens indretning, valg af blomster og grøntsager mm. Det er vigtigt, at vores brugere er med i hele arbejdsprocessen fra ide og planlægning til det færdige resultat - og den anerkendelse, som følger med det.

Helt centralt i tilbuddet er vores målrettede fokus på at udvikle den enkelte brugers selvværd og selvtillid og skabe identitet gennem arbejde og fællesskab. Her er relationerne og muligheden for at knytte venskaber helt essentielt. Vi har desuden fokus på at udvikle den enkeltes faglige, personlige og sociale kompetencer med afsæt i vedkommendes funktionsniveau.

Vi arbejder primært to og to, da det at kunne samarbejde med hinanden om udførelse af en opgave er en vigtig kompetence både på arbejde og privat.