AKU-center Ejegod

Sanseværksted

I Sanseværkstedet er sanseaktiviteter, samvær og kommunikation centralt. Formålet er, at værkstedets brugere øger deres selvstændighed og oplever at være en del af et fællesskab.

På værkstedet har vi fokus på at fremme autonomien og på, at brugerne bevarer deres kognitive og fysiske funktioner. 

Vi tilbyder dagligt sansestimulerende aktiviteter både indendørs og udendørs til at vedligeholde og udvikle brugerens færdigheder. Sansestimuleringen hjælper brugeren til at blive mere bevidst, nærværende, opmærksom og få mere sindsro. Vi arbejder med sansestimulering inden for labyrintsansen, den kinæstetiske sans og taktilsansen.

Herudover har vi fokus på at vedligeholde og forbedre brugerens kommunikation, uanset hvilket kommunikationsniveau de er på, og tager udgangspunkt i den enkelte brugers kommunikation og bygger videre herpå. Metoderne kan være tegn til tale, piktogrammer, foto, kropssprog, sociale historier og sidemandarbejde. Eksempelvis arbejder vi ved computeren for at finde og gennemgå de billeder/fotos, der er relevante for den enkeltes forståelse af hverdagens aktiviteter.

Vi arbejder ligeledes med at styrke brugernes relationer og dermed også deres venskaber og fællesskabsfølelse. Det sker gennem fælles aktiviteter i små og større grupper, fx historielæsning, bål og bålmad, busture, gåture, havearbejde, dans og musik. Vi arbejder også med særlige individuelle aktiviteter ift. den enkeltes målsætning.

Brugerne i Sanseværkstedet kan være kørestolsbrugere, have kommunikative udfordringer og/eller være udfordret ift. at indgå i sociale kompetencer.