Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Ejegod
AKUcenter Ejegod
Topfrise 1

Spiren

Spiren er et § 104 dagtilbud, for borgere med multiple funktionsnedsættelser. Rammerne i Spiren er rolige og vi har fokus på sansemotorisk træning. Sansemotorik går primært ud på at få kendskab til de primitive reflekser, og de udfordringer det giver, at have disse reflekser. Evt. reflekser kan give udfordringer på det motoriske, kognitive og de sociale områder.

Vi tester vores medarbejdere for hvilke sansemotoriske udfordringer, hver især måtte have. Vi fastlægger et sansemotorisk program, for hvilke sansemotoriske aktiviteter, som kan afhjælpe/afvikle disse reflekser.

 

Borgerne kommer dagligt ud af deres kørestol, hvor de bliver stimuleret på kropssanserne, som er de taktile, vestibulære - og kinæstetisk sanser. Vi starter dagen med at tilbyde taktil-stimuli, hvilket går ud på, at lave dybe tryk med grove handsker. Dette styrker kropsbevidsthed og egenfornemmelse. I Spiren arbejder vi dagligt på træningsmåtte, hvor der er mulighed for at få stimuleret de vestibulære og kinæstetiske sanser. Vi arbejder bl.a. med træningsbolde, gynger og vipper.

 

Spirens borgere oplever gennem sine sanser. Derfor har vi fokus på, at give den enkelte, sanseoplevelser i hverdagen. Dette er med til at give velvære og indhold i tilværelsen.

I hverdagen benytter vi vores ude arealer, hvor der bl.a. er drivhus, bålplads og trampolin. Her er der mulighed for, at få forskellige sanseoplevelser og mødes på tværs af værkstederne.

 

I det daglige, bestræber vi os på, at styrke borgerens kommunikationsform, ved at fastholde/udvikle den enkeltes kommunikationsfærdigheder.

For at gøre hverdagen mere struktureret for den enkelte, understøtter vi borgerens kommunikation. Dette kan bl.a. være TTT, boardmaker, fotos, talemaskiner og Ipads. Selvom man ikke har talesprog, kommunikerer man alligevel.

 

Personalet i Spiren

Hanne, Elisabeth, Karen og Rikke 

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Vaerksteder/Spiren