AKU-center Ejegod

Målgrupper

Målgruppen for vores tilbud på Ejegod er mennesker med betydelig begrænset funktionsniveau fra 18 år og op efter, der har fået tilkendt en førtidspension og er blevet visiteret til et §104 Aktivitets- og samværstilbud eller et §103 beskyttet beskæftigelse. 

Typisk har vores brugere udfordringer som:

  • Udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelser, fx autisme 
  • Hjerneskade
  • Psykiatriske udfordringer, fx angst, depression
  • Tale- og sprogvanskeligheder

Derudover har vi to særlige tilbud, der retter sig mod brugere med meget lavt funktionsniveau og helt særlige behov, som er tilknyttet værksteder særligt målrettet disse grupper. Det drejer sig om brugere med:

  • Multible funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og kognitiv art, inkl. kørestolsbrugere
  • Udviklingshæmning og demens/begyndende demens