AKU-center Ejegod
02. juni 2016

Retningslinjer for medicinhåndtering på Ejegod

For at forebygge utilsigtede hændelser, har vi nogle retningslinjer i forhold til hvad vi kan, og hvad vi ikke kan tage ansvar for vedrørende medicin håndtering.

Det tilstræbes i videst muligt omfang, at medicingivning bør ske i borgerens eget hjem. Som udgangspunkt uddeler vi ikke medicin eller udfører opgaver som eksempelvis:

1. At dryppe øjne

2. At administrere/uddele håndkøbs- eller naturmedicin

3. At administrere/uddele smertestillende tabletter, uanset om de er i håndkøb eller på recept.

Såfremt livsvigtig medicin ikke kan ordineres/doseres uden for vores åbningstid, kan vi være behjælpelige med at give medicin eller PN-medicin. I begge tilfælde skal dette altid ske i samråd med personale, der har gennemført kursus i medicinhåndtering.

Nedenstående skal være overholdt:

 1. Vi skal holdes løbende orienteret om ændringer i borgerens medicinering

2. Den anviste dosis skal leveres til opbevaring i aflåst medicinskab på Ejegod

3. Medicinen skal altid leveres og opbevares i original emballage med indlægsseddel

4. På forlangende skal bosted eller pårørende stille sig til rådighed for instruktion vedrørende håndtering/dosering af det enkelte præparat

Overdragelse af medicin aftales individuelt med bostedet, så det sikres at medicinen når frem. Ved modtagelse af medicin dokumenteres dette i den elektroniske journal.