Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Ejegod
AKUcenter Ejegod
Topfrise 4

Krea

På Krea er sociale relationer og samarbejde i fokus, og det er vigtigt at alle brugere føler sig som en del af fællesskabet. Gennem fælles aktiviteter og socialt samvær gives brugerne mulighed for at skabe relationer til ligestillede og opleve tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag.

Fælles aktiviteter;

  • Vi har fælles kaffepause hver dag kl. 10.15-10.30, hvor vi snakker om dagen og anden hyggesnakOm formiddagen arbejder vi med værkstedsaktiviteter eksempelvis maling af pop-art, mosaik, juleting mm og om eftermiddagen er der plads til afslapning med kortspil, film, puslespil eller at fortsætte med dagens aktivitet.
  • Hver onsdag, har vi fællesværkstedsmøde om morgnen, hvor mere formelle emner drøftes og der bliver planlagt ture, informeret fra medarbejderrådet om kommende arrangementer, m.m.
  • Den sidste onsdag i måneden spiser vi morgenmad for at fejre alle de fødselsdage der har været i den pågældende måned.
  • Hver fredag hjælpes alle med at gøre vores 2 lokaler rent. .
  • 2 gange om ugen om morgnen har vi sansemotorisk træning på torvet hvor vi arbejder med de 3 kropssanser og 2 dage om ugen har vi meditation hvor hver enkelt bruger modtager 1:1 taktilstimulering
  • Vi tager på fælles ture.

Vores mål er udover at få skabt et fællesskab også at tilrettelægge aktiviteter efter brugerens individuelle evner og behov.  Herigennem mener vi at kunne støtte brugerens personlige og faglige udvikling bedst muligt. Effekten af denne støtte vurderes løbende i dagligdagen og diskuteres på handleplansmøder min. 1 gang årligt, ligeledes opstilles der nye mål for den pædagogiske indsats.

Individuelle arbejdsopgaver på basen kan være;

  • Sy, hækle, strikke
  • Male, tegne og andre kreative projekter
  • Puslespil, selskabsspil, kortspil, film

Derudover har den enkelte bruger mulighed for at blive motorisk/kognitivt udfordret ved sansestimulerende øvelser, gyngeture, massage, taktil massage m.m.

Som personale bestræber vi os på at dygtiggøre os gennem diverse uddannelser og kurser.

Er der emner vi har behov for at vide mere om i forhold til vores brugergruppe, undersøger vi emnet nærmere for at opnå større forståelse for brugerne og deres udfordringer. Dermed får vi skabt de bedste muligheder for intervention.

Vi har valgt at vores bruger på værkstedet har en bestemt primær kontakt person, men at vi alle 3 samarbejder om de opgaver der må have med den enkelte bruger at gøre. Dette for at vores bruger har tryghed ved at gå til os alle. På den måde oplever vi, også at vi er mindre sårbare i fraværssituationer og opnår flere muligheder for refleksion/diskussion.

Får at kunne udføre vores kerneopgave, mener vi det er vigtigt, at vi som personale udviser stort engagement overfor den enkelte bruger. Dermed motiveres brugerne til at være deltagende, og vi får mulighed for at kunne fremme udvikling og mulighed for at opnå størst mulig livskvalitet.

Personale på Krea er:

Maibrit, Git og Gunnar 

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Vaerksteder/Kunstnerisk-Team/Krea