Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Ejegod
AKUcenter Ejegod
Topfrise 2

Støttekredsen

AKUcenter Ejegod har en Støttekreds, der består af en gruppe forældre, pårørende og andre interesserede. Støttekredsen afholder et antal møder årligt med institutionens ledelse.

Støttekredsens formål

Støttekredsens formål er at yde tilskud til fremme af udviklende projekter og aktiviteter, der kan komme bredden til gode. Dvs. at yde økonomisk tilskud til arrangementer eller andet, der kan komme flest mulige medarbejdere til gode på AKUcenter Ejegod.

Desuden har vi, i specieller situtationer givet vores mening til kende overfor politikerne i det tidligere amt. Dels for at tilkendegive vores utilfredshed, dels i håbet om at vores skrivelse har kunnet medvirke til at bringe udfaldet i en mere positiv og hensigtsmæssig retning.

Vi har også arrangeret temaaftener, bla. i samarbejde med LEV.

Støttekredsens økonomiske fundament

Støttekredsens økonomiske fundament skabes primært via kontingentbetaling og pengegaver, samt overskud fra boderne til høstfesten og salg af gløgg og æbleskiver til julemarked.

Således er det muligt, for medarbejderne og personale, med en velbegrundet ansøgning, at søge Støttekredsen om økonomisk hjælp til forskellige aktiviteter eller andet.

Da der til stadighed lægges besparelser ned over de beskyttede værksteder, i lighed med andre institutioner, har muligheden for at søge Støttekredsen om økonomisk bistand fået en ganske særlig betydning.

Tidligere har Støttekredsens økonomisk tilskud kunnet ses som et supplement, men vil måske i fremtiden i langt højere grad, kunne være en afgørende faktor for gennemførelse af forskellige arrangementer.

Ovenstående er ment som et indblik i det arbejde der foregår i bestyrelse, samt en appetitvækker til selv at deltage.

Medlemskontingent: 100,- kr årligt

Hvis du er interesseret i at høre mere om Støttekredsen, kan du henvende dig til:

 

Formand

Merete Fritzen
Borgmestervænget 20
3600 Frederikssund
tlf. 47 31 42 90
   

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Støttekredsen