AKU-center Ejegod

Støttekredsen

Ejegod har en Støttekreds, der består af en gruppe forældre, pårørende og andre interesserede. Støttekredsen afholder et antal møder årligt med Ejegods ledelse.

Støttekredsens formål

Støttekredsens formål er at yde tilskud til fremme af udviklende projekter og aktiviteter, der kan komme bredden til gode. Dvs. at yde økonomisk tilskud til arrangementer eller andet, der kan komme flest mulige medarbejdere til gode på Ejegod.

Desuden har Støttekredsen mulighed for at give sin mening til kende over for politikerne ved eksempelvis høringer og derved forsøge at påvirke udfaldet af politiske beslutninger i en positiv og hensigtsmæssig retning.

Endelig har Støttekredsen mulighed for at arrangere temaaftener, bl.a. i samarbejde med LEV.

Støttekredsens økonomiske fundament

Støttekredsens økonomiske fundament skabes primært via kontingentbetaling og pengegaver, samt overskud fra boderne til sommerfesten og salg af gløgg og æbleskiver til julemarked.

Således er det muligt for medarbejderne og personale, med en velbegrundet ansøgning, at søge Støttekredsen om økonomisk hjælp til forskellige aktiviteter eller andet.

Medlemskontingent: 100 kr. årligt

    
Hvis du er interesseret i at høre mere om Støttekredsen, kan du henvende dig til:

Formand
Merete Fritzen 
Borgmestervænget 20 
3600 Frederikssund 
Tlf. 47 31 42 90