Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Ejegod
AKUcenter Ejegod
Topfrise 4

Generalforsamling i Støttekredsen

Den 13. maj kl. 18:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Annemarie Fink, Ole Kocken og Ela Schioldann
 7. Valg af suppleanter
  På valg er: Pia Kaisler Thomsen og Tommy Fritzen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 10. Nyt fra AKUcenter-Ejegod

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 29. april.

NB: Generalforsamlingen indledes med et traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig, senest den 8. maj 2019, til Ejegod på tlf. 26 37 49 53 eller mail kwohl@frederikssund.dk.

Med venlig hilsen Merete Fritzen, formand for Støttekredsen

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Nyheder/Generalforsamling-i-Stoettekredsen