Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Ejegod
AKUcenter Ejegod
Topfrise 4

Brugerrådet

Formål med Brugerråd på AKU Center Ejegod er, at brugerne sikres medbestemmelse og medindflydelse og er med til at vedtage ting, der har med tilbuddets brugere at gøre.

Brugerrådet repræsenterer alle brugerne på AKU Ejegod

Alle har taleret, og hermed mulighed for at blive hørt og taget alvorligt.

Der er en bakke ved skranken på forkontoret, og alle forslag/"indspark" - brugeren selv har skrevet, eller fået hjælp til at skrive - lægges i bakken.

Op til det kommende møde, udarbejdes en dagsorden med dels faste punkter, samt de evt. indkomne forslag der ligger i bakken.

Der bliver taget referat i forbindelse med hvert hvert møde, som rundsendes til alle værksteder umiddelbart efter mødets afholdelse.

Brugerrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Brugerrådet (og suppleanter) vælges blandt brugerne på Ejegod, for 1 år ad gangen og består af:

1 repræsentant fra hvert værksted og 1 suppleant.

Suppleanter er velkomne til de første 2 brugerrådsmøder efter valg.

Brugerrådsmøde afholdes hver 14. dag, onsdag i ulige uger 9.30-10.30

Brugerrådet:

• Planlægger, igangsætter og udfører en række aktiviteter i forbindelse med afvikling af traditioner, højtider og arrangementer jf. årsplanen.

• Udvælger og beslutter evt. menu ud fra køkkenets 3 menuforslag.

• Er ansvarlig for, at der udkommer et referat til AKU Ejegod efter hvert møde.

• Har tilknyttet personalehjælp i form af ”sekretærhjælp” og koordinering.

• Skal være behjælpelig med at sikre brugernes trivsel på AKU.

• Afholder fællesmøde en gang pr. uge, hvor der er en fast dagsorden og referatet fra sidste møde læses op.

• Søger Støttekredsen om økonomisk hjælp til arrangementer.

• Brugerrådet repræsenteres i Bruger/pårørenderådet med 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges til næstformand.

• Skal inddrages ved ansættelse af personale.

• Alle økonomiske spørgsmål foregår i dialog med ledelsen.

• Repræsentant for brugerrådet og ledelse byder velkommen ved arrangementer.

• Deltager evt. ved rundvisning i huset.

Personalet:

• 2 personaler sidder i Brugerrådet og vælges i efteråret for 2 år ad gangen (1 i lige år og 1 i ulige år)

• 1 personale er sekretær for brugerne i Bruger/Pårørenderådet, som afholdes på Ejegod 4 gange om året fra kl 15.30-17.00

• Assisterer brugerne i forhold til at planlægge orientering, punkter, oplæg til fællesmøder og Bruger/Pårørenderåd.

Til brugerrådet er valgt:

Kernen: Kim Lübker

Service: Lotte Spange Nielsen. Supp.: Jens Birk

Køkken: Pia Lindblad. Supp.: Jan Pheiffer Madsen

Udehold: Monica Nielsen. Supp.: Marianne Persson

Spiren: Mathias Sølund

Viften: Anne-Dorte Stokholm. Supp.: Peter Corneliussen

Mixen: Charlotte Legardh Madsen

Krea: Lene Fritzen. Supp.: Peter Waltoft

Personale: Tina og Josefine bistår brugerrådet med råd og dåd.

Brugerrådet på Ejegod 

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brugerraadet